מנגינה מתנגנת חרש נביחה של כלב , מכונית חולפת במהרה , וחושך , אפלה מכסה הכל רק הירח מרחוק כמו מאיר עליי האור בקצה המנהרה. ואיך נכנסים ? היכן הדלת ? ואין קול עונה שקט שם בחוץ , רק נשמתי צועקת כמעט שיכולה לשמוע אותה צועקת חזרה והיא דוממת ...