כשהבטתי למעלה לשמים

הם היו שחורים מרוע

שבני האדם זרו בהם

בארובות של עשן ומטוסי קרב

כשהבטתי למטה

ראיתי קברי אחים

ואדמה שספגה ולא שכחה

כשהבטתי קדימה

איש לא הביט בעיני

גם לא הרב שלי

הוא רק אמר

שלא תמיד מותר

לשאול.