ישנו עם אחד

מפורד

שמאל, ימין, שמים, ארץ

מפוזר

בארצו, בגלותו, בדרך, בשני הכיוונים

נֵאֵבַּד

בלי דרך, בלי כיוון, בלי מטרה, בלי אמצעי

מאבד

עצמו לדעת, עקרונותיו, כיווניו

שונא

את חלוציו, את מנהיגיו, את אוהביו

אוהב

את אויביו, את רוצחיו, משחררם - דם על הידיים

מתכחש

לאמונתו, לאמיתתו

 

.ישנו עם אחד

אחד

ד´ אחד ושמו אחד

ישנו עם

אחד

קודשא בריך הוא, אורייתא וישראל חד הם