הרדיו שוב בכה

בלי לשים לב

שהוא בוכה

ובחוץ

הטיפות על החלון

נאגדו

לחוטים

דקים כאלה

שירדו על הזכוכית

ונעלמו

ואז

אני לוקח את המעיל

ויוצא

.בורח מהרדיו והעיתון

והגשם מטפטף עלי

טיפות קטנות כאלה

.מעצבנות

ומחוץ לבית

ליד החלון

אני רואה שלוליות

ואני מחפש בהם את החוטים מהחלון

ולא מוצא

ואני ממשיך ללכת

והטיפות הקטנות מטפטפות

על ראשי

וצאוורי

ופתאום אני מגיע

לנחל

גדול

חזק

.שוטף

ואני מחפש בו את השלוליות

.אבל לא מוצא

ואז אני חושב

על המשנה

הרואה את הים הגדול"

."מברך