עוד פגישה. מבט ראשון חיוך ראשון לעזאזל, השיניים שלו... מתחילים לצעוד (אין ברירה) תהייה, התספיק שעה? השעמום כובש ריח של עובש קפאון חורפי צינון אפי ותפילה שיהיה זה הבא.