בחורי שערו השחור ועיניו הכהות הנוגעות אהבתו הצרופה שושנים שחורות וליבי שמזמן כבר נשחק ונקבר עוד מתכווץ, משתתק לזכרון מר "תאהבני" צעקתי בלחש נסתר אך אתה עורך הפכת ונהיית לזר הלא תזכור בחורי אותי שאהבת בכל כולך אותי עטפת ועכשיו דבר לא נשאר פרט לזכרון מר