תודה למיכלאנג'לו המנוח שרוחו נחה עליי בעת כתיבת השיר... -------------------------------------------------- רואה אני את האור העדין הנשקף מעינייך הרכות לעת שקיעת חמה במי המפרץ התכולים. חש אני בהולם ליבך המהדהד בקצב תואם כהמיית נשמתי שלי העורגת אל ליבך. אשיב רוחי ללטוף את נשמתך עד אשר תהיינה לאבוקה אחת שלמה, טהורה, נאדרה עליה מאיר אור קמאי משל ששת ימי בראשית. 14/11/01