אולי רציתי לבכות, ושתקתי, כי מנשמתי רק עלתה נהמה פצועה ובוכיה, על ילד וחלום שנשברו. כמו זגוגית מנופצת, שתחתוך כל מגע, כך נשמתי, שמסרבת להחלים, לפעול מעדיפה לפצוע אותי, שמנסה לשנות אותה ואותי ואת כל העולם.