תן לי את הרעש, בשביל לשמוע את השקט שמהדהד ממך. תן לי את החום, בשביל להבין את העוצמה שלך. תן לי את היקרים לי, בשביל להבין את הדאגה שלך. תן לי את האהבה בשביל להבין אותך.