למה להתבייש? אנו יודעים, כי ביישנות גורעת. לא מובן הדבר. אמרו חכמינו "תתבייש נכל אדם". אך למה לנו להתבייש? כשאר אנו כלמים, אנו רואים עצמינו תחתונים. ההערכה העצמית שלנו נמוכה מאוד. אנו נבושים מכל אדם. לא מסוגלים להביע את עמדתינו בתקיפות. כשאר אנו כלמים, איננו מעל כולם. איננו טובים יותר מכל. איננו מכובדים יותר מכל. כלומר, אנו מגיעים להכרה שאין אנו מושלמים, שאין אנו מכובדים יותר מרעינו וזולתינו. אנחנו שווים בין שווים. אנחנו מכבדים יותר, אנחנו מקשיבים יותר, אנחנו מקבלים יותר, אנחנו פתוחים יותר, אנחנו מעריכים יותר, והכי חשוב, אנחנו מבקרים פחות, אנחנו לועגים פחות, מזלזלים פחות.. האם הבושה לסל וחסל?