מעולם לא יצאתי הרחק מביתי לא ממש מביתי אלא למקום שלא ביתי לא המקום שאני לא מכיר המקום שמעבר מחוץ מלטווח כל דבר מכור מחוץ לטווח קול האם ועכשיו שאני כאן אני לאמתלהב זה לא שונה כל כך מביתי לא מואר יותר ולא יותר אפל אז למה אני כאן כדי שאני אוכל לומר לכל מי שבביתי אני הייתי שם ואחייך חיוך טיפשי