מבין ירכיי תיקרע ותדמם לחופשי תימלט על נפשך מהצרחה שלי מהכאב שלי כמו חיה פצועה רוץ ואל תביט . אני, שממך נולדתי מבין ירכיך נסה חבל משתלשל מטבורי אל ליבת מעיך קורע ושוסע לא מביטה עוד. מעורבים בדמנו ואודם קריעתנו מלוח וחם מסמן ירכיים כורת ברית מנוס אין מנוס, כה מקודשת כה מגואלת עד הסוף.