נָעַצְתְ עוֹקֶץ בליבת הפרי מה חשבְתְ בתום הבשר? העוקץ שֶלָךְ בשר מבשרֵךְ עוּבָּר מְחוּבָּר. תּאמְרִי חֲרָטָה, ייתלש עם פיסה ממעייךְ חַשְבִי אֶת קִיצֵךְ צחקנית יש רק מהלך אחד ראשון במשחק. שני יעלה לָך בחייךְ.