רק איתך אוכל לנשום את כל היופי שמסביב, רק איתך אוכל לראות כדור של שמש יורד אל תוך הים, רק אתך אוכל לחתור אל חוף השקט ולבנות ארמון של חול, לשבת מתחת לעץ התאנה ולהביט בשמש השוקעת, ואחר כך לנשום את קסם הצלילים בלילה העמוק, יחדיו נדחף את עגלת חיינו ונמשיך לטוות חלום וכשנזקין ביחד נהפוך דפים מאלבום חיינו ונשאל בסקרנות: מה יהיה בדף הבא.