גם היום אחזור בדד בשבילי ערביים. גם היום נוגה יביט ירח, הכוכבים זרים ומתנכרים. איושת עלים, ניחוח עשבים וטל של ערב, ורוח חרישית - אבד לי טעמם, איה היא עדנתם ? הלכה, נמוגה בזה הליל שאת אינך בו עמי לחלוק הכל. עם מי אחלוק הכל ?