כי אני ואתה זה חלום שאם יתגשם יהפוך לסיוט כי לי ולך אין מצב זה עצוב אבל זאת המציאות כי לי ולך אין דבר במשותף החיים הם לא ספר אי אפשר לעבור דף כי אני ואתה זה בלתי אפשרי זה לא קיים זה רעיון מטורף כי אני ואתה אבודים מראש אני יודעת זה ממש לא הוגן כי אנחנו יחד לא נהיה בעולמות מהם באנו זה לא יתכן