עורק ראשי בחיי ותחסר לבנה מליבי ואקדיש אותה עמל לחיי, לבית מקדשי. ואבנה ואשקיע פרי קדשי וביכורֵי מעשיי ומחשבותיי לבניית אישיותי- בניית אבן למקדש ה', מקדש רוח וחיים. ואעקור שורש מליבי, ואזרע חדש מלפני הפסח, ואנקוט בשם ה' הנורא, ויחול השינוי; ולבנה נוספת תתחדש במהרה ובחלל החסר יזרום הדם בעורקי והלבנה - כתולע תאדים וכטל רענן תהיה.