שבי ---

תיכוניסטית שכותבת באי אלו רגעים.

עורק ראשי בחיי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה