שעת ליל מאוחרת, משב יסמין טרף חושי, שעת ליל מאוחרת, פרחה שינה מעפעפי. שורה שורה, בלאט בלאט לבנת ניר הנה נגזלת, הנה צמחו בה אותיות, הנה צמחו בה המלים, הנה השחר גם עלה, גם מנגינה הנה נולדה ו - שיר בא לעולם, ושיר בא לעולם. הליל, ליל שנגנב, השיר שזה עתה נולד, וזה מכתב קטן נכתב - חיפשו דרכם בלאט בלאט. הם מתדפקים אל שערך. השחר בא, פתחיהו נא. נא פתחי לי דלת. נא פתחי הדלת.