ויהי ערב ויהי לילה ואנו עובדים בסימולציה ולא סטינו ימין ושמאל אף לא יצאנו לאכול (פיצה הזמננו עם הרבה בצל) הילברט הכביד את ליבו לא שעה לתחנונינו העקום איננו מספק במחשב יום וליל תעבדו עד אשר תאששו אותה אתמי??. פוחזים וטיפשים התיאוריה שלי