קול צעקות הרוכלים ממלא את חלל הרחוב. המון אנשים מתהלך לאיטו לאורך שורת החנויות, שמציגות את תוכנם לעוברים ושבים. מרחוק מבחינים בכהן מהבניין הסמוך, יוצא מן המקוה במהירות ועולה במדרגות המובילות אל השער. תחושה של קדושה עוטפת את הכל. תקיעת השופר נשמעת והכל ממהרים להיכנס בעד לשערים. כהן תופס את מקומו על אחת המדרגות, התפילה מתחילה. ביציאה משם פוגשים את שמואל, "מן השמים תנוחמו" קוראים אחריו וממשיכים לנוע עם זרם האנשים. עולים על הגשר שמוביל לעיר העתיקה, עוצרים ומפנים את המבט לאחור "מה רבו מעשיך ה'..." צופה על הר הבית ומתפללת שנזכה לראות ולא רק לדמיין...