אביב הגיע בשלכת,

מכפור, מרוח הוא נוצר...

שמחנו והרחקנו לכת,

קלילים הרגשנו, כמו נוצה.

כנערים, פשוט אהבנו,

ומצמא שתינו טל,

את הסטיגמות -שלל מהר העפנו.

וגל הופיע! איזה גל!

( טטיאנה מ.-ל.16.12.10)