אני אשמור אותך בסוד כמוס

שלא  יקחו , לא יגנבו ממני.

אני אשיר את רגשותי בבלוז

ואם תאהב , תצעד איתי דרכני...

 

אני אשמור אותך בלב עמוק,

אך יגלו עיניים זוהרות

ופעימות ליבי ללב רחוק,

מאותתות , לנפש מאירות...

(13.12.10 טניה מ-ל )