בס"ד

 

רץ בזריחה

בשדה הפתוח

חש בשמחה

מעיר את הרוח

 

נושם לרווחה

צבעי הפרחים

מלא אהבה

שירה וריקודים

 

קול בוקע מפי

מזמור לתודה

שופך את ליבי

אני תְּפילה