יום חמישי 30 יולי 2009

 

הביתה? לא אלך, אני מדי עייף.

 

שתיתי זוג ספלי קפה,

ישנתי בישיבה מול המחשב...

 

אני הולך ומתאזן,

ועוד מעט אכן אלך למחנה.

 

אמן

 

 

ובכן, הצחיק אתכם דימוי הבית למחנה.

 

בייתי הולך ומתייתם מכוח הלוחם.

 

אני חווה חורבן הבית, אני צמא.