יום רביעי 15 יולי 2009

אני רובץ באין אונים על הפנים.

אל תטלטל אותי, פוקח עוורים!