יום חמישי 08 מאי 2008

אני רואה חוזרים מבית הכנסת בסמוך,

משחרית של יום העצמאות,

משוחחים בהליכה

על דא, על הא, ושמש כבר זורחת

באדישות מופגנת לאדם,

שאחרי תפילה חוזר הביתה,

ועוד שנה הכל מהתחלה

בעיתונים, בטלוויזיה, ברדיו,

כמו לא היה

לא נבואה, לא התראה,

ובדרכו כמנהגו, הולך לא העולם.

 

ושניים אלה קמו משום מה.