הכל בסדר

מר מתוק

אפשר להרגע...

אלהים עודנו

וחי וקיים

ונוכח

מר מתוקי

הכדור לא עוד יתהפך

כבר לא ימבול

בשני קצותיו אחוז הוא

בקשר צבעוני

ומה עוד לעשות שואלני?

לקחת מעדר

ולחפור

יהלומים מאדמה

ולְהַפֵּך

מר מתוק

לְהַפֵּך!