השנים נקלפות מעלי שנה אחר שנה

ואין הזמן פוסק

מלכת

התותים מבשילים

והתאנים נוטפות דבש

החליל מכה

מכה בי

כמקל בכלב סורר

דע לך ידידי

שכל ניגון וניגון

יש לו אדם מיוחד במינו

ויש חורים

ויש צלילים

רק קח

ונשוף