בס"ד

זה אתה שמסתכל, בעניים השואלות, הירוקות, המיוחדות. ואין לי מה להגיד? ואני לא יכולה, לא לאהוב, או לצחוק, מבפנים. כי אתה ליצן. ולא חשתי, משהו, כמוך, בחיים. אתה, מקסים. והלוואי, ותשאר, תמים, כזה בתום. של החיים, ילד. מתוק. ליצן של החיים