בס"ד

אדם כך אנחנו עור עצמות וגידים אך גם רגשות לנו ואנו לא סתם חפצים

בן-אדם אם הוא פוגע צריך לבקש סליחה ולא העיקר כשצריכים אותו הוא

שם לעת צרה כי זה לא עובד כך זה לא אומר אם אני אוהבת מותר לנצל 

תהיי בן אדם היית לי יותר מאחות ועכשיו