בס"ד

היינו ביחד שרנו מהלב, היינו ביחד שרנו וזה היה כמו רפואה לשיר. היה כף להשלים שירים אחד, לאחד, כי מוזיקה זה כיף, וזה מרפא ללב. וכיף לשיר בצוותא, כולם בצוותא, כולם