בס"ד

להביט לך בעיניים, כל יום מחדש, זה נשמע אולי קצת אגדה, דמיון. לא אמיתי, אני לפחות לא יודעת, מה קרה לי. מאז שראיתי אותך, הלב כמו נשטף באלפי צבעים. ואין צחוק, פשוט עוררת מין רגש חבוי, חמוד שלי. כי אני לא יודעת, מה אתה חושב. אבל העיניים שלך אומרות הרבה