בס"ד

קטע זה מוקדש לדור ההוא, שידעו לרקוד בלי חשבון. להנות מהחיים, לא את כולם הכרתי. על חלק אני כותבת, ממה שמספרים במיוחד. אני כותבת עליך איש. שבתוך עניך, אפשר היה לטבוע מרוב הכחול. והמילים, או המילים. הטהורות, והזכות. אני יודעת שאתה למעלה. מסתכל וכואב, את הפרידה שלי, ושל שאול. כי רצית תמיד, טוב ביננו. אבל אין מה לעשות, יהי זכרך ברוך