בס"ד

מילים כמו תפילה שנכתבות מעצמן

מילים שמבקשות להן להיות בגורל

מילים של הצלחה מילים של שלום

מילים של בקשה שתבוא פתאום

והכל נאמר במילים כה יפות

שלא יעלמו ואז תשאר הריקנות

מילים ששוות יותר מזהב

כך סתם של בקשה

שתבוא פתאום ואז תשתנה ההרגשה