ובדיוק שנשרפו הגשרים

עמדתי בצד השני של הדרך

ראיתי את האש

שורפת חיים שלמים

שטרם נבנו, שטרם הבשילו

אני יכולתי לקום ולברוח משם

יכולתי לא להביט לאחור

כל אחד אוהב לדעת, שיש לו את הסיכוי הקטן

שהוא עוד יצליח להינצל

רגע לפני שהוא ייתפס

אבל אני נשארתי שם

בצד השני של הדרך

להביט באש

שמחריבה את הגשרים

לפתע חיים שלמים

נראו כמו נקודה קטנה

אי אפשר היה לפספס אותם

אבל אני עמדתי

בצד השני של הדרך

תוהה לאן עוד אפשר להמשיך ללכת

הבטתי סביבי

שהאש כילתה את הגשרים והשדות

לא יכולתי לראות מה קורה מעבר לעשן

כמו שער שננעל, כמו גיטרה שהפסיקה לפתע לנגן

יכולתי לקום ולברוח

להשאיר מאחורי את הגשרים בוערים

לא לחכות שכוחות הכיבוי יגיעו

אבל נשארתי להביט באש

לדמיין שאני יכול למצוא

בתוך הלהבות

צורות שונות

בצד השני של הדרך

אני יודע

שיש מקומות בהם

האש מעולם לא בוערת

שמעתי ברקע

דלתות נטרקות, בכי בחדר

לא יודע, אם זה  באמת התרחש

הבטתי סביב

הכל נשרף לאט

כמו ביקש לומר

תראה איך הכל נעלם

יש לך עוד סיכוי להינצל, תברח מכאן

אבל אני נשארתי

עד שהאש כבתה

נשארתי לראות את השרידים של הגשרים, עומדים מפויחים

מחכים שמישהו יחליט

אם להרוס אותם או להקים עליהם גשרים חדשים

אל הצד השני של הדרך