והעבר עכשיו מתפרץ

מכל משפט שנאמר ולא נאמר

והעבר עכשיו הוא כל מה שיש

 

אני מפחד לרצוח בו

את מי שמחזיק לי עכשיו את היד

את מי שיהיה שם, אחרי שהעבר יסתלק

 

ואני מכיר, את המסכה של הכח

פעם ידעתי להניח אותה על פניי

היום אני כבר יודע

היא מתפוררת בחושך

היא שורפת בלי שאוכל לשים לב

 

והעבר עכשיו שולח יד

מבקש ממני לתת לו להסביר

העבר עכשיו מבקש ממני

לעצור בצד

 

והימים חולפים כמו לא היו

הרי כל הזמן

כל הזמן הוא עבר

שעות וימים

 

ואני נזכר בכל רגע

אי אפשר למחוק את מה שלא קיים

ומה שקיים, לא זקוק לי עוד

הוא חי חיים משלו

 

העבר צץ מכל פינה

כמו גנב המחכה

שאעזוב

לבוא לקחת את חיי

 

והנה הם מוטלים שם

בלי שומרים, בלי מצודות

אם העבר ירצה

הרי אני פה

 

ואם העבר יתעקש

כמו שהוא נוהג להתעקש

אחזור איתו אל זמנו

 

אך איש לא יכול להבטיח לי

שאוכל להמציא לו עבר אחר

אבל אני יודע, שלא את עברי הוא מבקש