בס"ד

אני מצטרפת לקול המתפללים, למשפחה. שכל יום חושבת עליו, על הבן שנתן מעצמו. כמו כל חייל למדינה, ונלקח בשבי. אנה תעשו כבר משהו, כל המציל נפש אחת מישראל, מציל עולם מלא, והוא הגן, על המדינה שלכם, אסור להפקיר. תצילו את גלעד שליט, שלא יהיה חלילה מאוחר