בס"ד

ליל הסדר, לילה שבו כל המשפחה. יושבים, יחד, צוחקים. אומרים הגדה, על מה שקרה. אז לאבותינו, במצריים. לעולם לא, שוכחים, את העבדות, הקשה, את הבניה, של הפרמידות, את היציאה. מעבדות, לחירות. והיום, אנחנו, בתור משפחה. זוכרים, כל שנה מחדש. ע"י החרוסת, המרור, הביצה, הזרוע, פסח. חג משפחתי ומחזק