בס"ד

הכינור,אפילו שנקרע,המיתר.והמנגינה קצת,נקטעה.

רוצה להמשיך כי הוא מרגיש,

שהוא חייב לנגן.למרות,

הרגשות הקשים,שבלב

הוא מנגן,ומנגן.להוציא הכל