על קצה השביל/ ש.

(05/07/08)

על קצה השביל,

חזרה בה,

כי תמיד יש את הצד השני,

על קצה השביל,

הסתובבה לה,

פתאום חושבת הגיוני.

בקצה השביל,

השביל שלנו,

ישנו עומק האופל,

אופל חיינו.

בקצה השני,

גם אם בדרך נופלים,

מגיעים לבסוף-

לאלוקים.

 

@@@@@@@@

גם אם לא תמיד קלה הדרך...בסוף עוד נגיע...