בס"ד
 
זה לא סופי
 
כעפעוף אחרון של עיניה
 
בעת שהיא יוצאת מסף דלתך
 
ולא מתכוונת לחזור
 
 
 
כאנחה היוצאת משפתיים
 
מתגעגעות
 
שבכו עד כי נותרת מובס
 
על ידי הבדידות
 
 
 
כחוד
 
שהתכלה בעפרוני
 
בעת ששרבטתי מילים על דף
 
 
 
נשתמטה ממני והלכה לה
 
הכתיבה