עכשיו כשהבלבול חורש בי קמטים
 
חריצי משעולי ניתנים לזיהוי
 
עכשיו אני יכולה לפרוש להנאתי
 
עכשיו כשהבלבול יודע מי ומה אני
 
יודע בעיקר את שמי
 
אני יכולה לפרוש להנאתי
 
הנאתי קטנה
 
חיוך
 
עלה
 
רוח
 
ירוק
 
הנאתי קטנה אך גדולה.