תובנות 

מי שיודע לעמוד בפני כעסו של ילד

מי שיודע לשרוד את הפגיעות שלו

מי שיודע לא לפול

ולהפיל איתו הילד

זה אדם יודע טוב חיים והבנות

מי שיודע לוותר לזרום להתפשר

מי שיודע לקבל ולהכיל יותר

מי שיודע לעצור מיד ולא לפגוע

זה אדם שיש בו סוף והתחלה טובה

אני לומד זאת לאיטי עם האבהות

לומד לדעת לקבל לראות להיענות

לומד לזרום עם השטויות והכוונות

לומד יחד עם ילדי ממני להנות.