בס"ד                                    אור לה' ניסן ה'תשס"ט

 

מי חטאת

 

טיפות של קדושה

מטהרות

מתנגשות בפרוכת

רקומה בתשומת לב

בצפיפות

לא זוכות להשתחוות ברווח

כי הן מרוכזות מדי

בשביל להיפגש עם חומר כזה.