בחרתי לסלוח

לא נותר בי עוד כוח

לברוח, לכאוב להסתתר

בחרתי לשחרר

כול רגש נוטר

 

בחרתי לפלס

הדרך לטוהר

לפסוע בין חלוקי

 אהבת חינם

 

להשליך חטאים

לזרום אל החיים

נקיית כפיים

ברת לבב