מציאות נפרשת כסדין לבן
קמטוטי חלומות נערמים
בשולי בד
לא אחליק אותם
אחלק אותם
ארכך פיסות דם
כתמים שקופים מצהיבים
מליחות דמעות צורבת
אפזר דמותך המחייכת
כדיו כחול היוצא לחופשי
מתפשט ללא סייג
מאחה קרעי תיל ואנוש
בוחרת לראות
או לא להיות