בימים האלו

של פרידה מנפשי אני מבין

שאין דרך אחרת

להפיג את הלב

חוץ מנשימה

בוקר מול ערפילים

מואזין של בית

אמונה בידי ושכינה בראשי

 

שלום גלי