ריגושי היהדות

אינם

מחיים אותי

כחמשוש חדש.

אך

לא אמצא מנוח

עד שאגיע

לאלוקים אמת

ולא עטוף

בהתנענות ובשירה.