כאב עיניים

מלחץ המסגרת

בהציץ ונפגע

בחוסר

חכמה בינה

ודעת

ההולכת ובורחת

מהתפילה

והנותר 

מיעוט שיעשוע לימוד התורה.

הימות ? היקצץ?

היצא בשלום?!